Záujem o inovačné vouchre je päťnásobne vyšší ako uplynulý rok

 

Podnikatelia sa mohli po druhý krát uchádzať o poskytnutie nenávratnej dotácie formou inovačných voucherov. Záujem o tieto peňažné poukážky určené na podporu priamej spolupráce medzi podnikateľmi a vedecko-výskumnými centrami bol v porovnaní s uplynulým rokom až päťnásobne vyšší. Uchádza sa o ne celkovo 108 žiadateľov.

 

Podnikatelia sa uchádzajú o dotácie vo výške 5000 EUR a 10 000 EUR, v závislosti od počtu ich zamestnancov. „Som veľmi rada, že sa nám aj vďaka intenzívnej komunikácií významu inovačných voucherov podarilo túto formu podpory rozšíriť. Viac ako päťnásobný nárast počtu žiadostí nás veľmi príjemne prekvapil a je dôkazom potreby takéhoto jednoduchého nástroja pre podnikateľov pri ich výskumných a vývojových aktivitách,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Svetlana Gavorová.

 

Momentálne prebiehajúca administratívna kontrola predložených žiadostí sa zameriava na úplnosť a správnosť predložených podkladov. „Našou snahou je čo najviac minimalizovať administratívne zaťaženie žiadateľov. Napriek tomu sa v podávaných žiadostiach môžu vyskytnúť drobné nedostatky. Vo všetkých prípadoch, kde objavíme formálne pochybenia budú podnikatelia vyzvaní na ich odstránenie, respektíve doplnenie,“ informoval riaditeľ sekcie inovácií SIEA Miroslav Balog. Výsledky odborného hodnotenia predložených žiadostí budú známe koncom septembra.

 

Inovačné vouchre sú oceňovaným nástrojom, ktorý slúži na rozvoj inovačných aktivít v podnikoch a zvyšovanie ich konkurencieschopnosti. V roku 2014 je na túto formu podpory vyčlenených celkovo 235 000 EUR. Úspešní žiadatelia musia získané príspevky využiť ešte v roku 2014.