V roku 2021 bolo Slovensko aj vďaka SIEA v centre európskych inovácií

V roku 2021 Slovenská inovačná a energetická agentúra predsedá sieti európskych inovačných agentúr TAFTIE, ktorá združuje 34 členov z 28 krajín. Dlhodobú víziu TAFTIE prispievať k budovaniu inovačného ekosystému v jednotlivých krajinách SIEA naplnila prostredníctvom série online podujatí.

TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies) vznikla v roku 1992 a nemá permanentné vedenie. Funguje na rotačnom princípe. SIEA je členom siete od roku 2014.

„Nosnou témou počas nášho predsedníctva boli Inovácie pre udržateľnú budúcnosť. TAFTIE je uznávaná a rešpektovaná platforma na výmenu skúseností, preto som rád, že príležitosť podeliť sa so svojimi podnetmi v tejto kľúčovej oblasti využili desiatky uznávaných inovačných expertov a šancu prezentovať výsledky mali aj  zástupcovia slovenských spoločností a verejnej správy,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

SIEA počas predsedníctva zorganizovala 5 expertných podujatí pre verejnosť a 5 interných zasadnutí pre členov TAFTIE. Väčšina podujatí sa vzhľadom na platné obmedzia konala v online prostredí.

Ako prvé sa počas predsedníctva SIEA uskutočnilo expertné podujatie venované úlohe miest pri rozvoji inovácií, podpore štátu i témam Smart City. Umelá inteligencia, robotika a ich regulácia zo strany Európskej únie boli predmetom aprílového podujatia.

 

Na júnovej výročnej konferencii na tému Európa ako líder v bezuhlíkových stratégiách sa zúčastnil generálny riaditeľ pre výskum a inovácie Európskej komisie Alan Haigh, ktorý objasnil,  aké sú plánované priority pri výzvach programu Horizon 2020. Zároveň sa na konferencii riešili témy cirkulárnej ekonomiky a znižovania uhlíkovej stopy. Pozvanie prijal aj europoslanec Martin Hojsík. Implementáciu európskej podpory na regionálnej úrovni prezentovali zástupcovia SIEA Eva Pružincová a Rastislav Milošovič.

 

Septembrové podujatie sa v takzvanom hybridnom móde za osobnej účasti časti rečníkov zameriavalo na posilnenie spolupráce pri uplatňovaní inovácií medzi univerzitami, firmami a štátom. Rečníci sa taktiež venovali klastrom, ako hlavným nositeľom inovácií v biznise.

 

Počas posledného tohtoročného podujatia TAFTIE boli v novembri predstavené prioritné témy EÚ v oblasti inovácií, a to konkurencieschopnosť EÚ, výzvy v oblasti udržateľnosti a podpora zdravotníctva zo strany EÚ. Hlavným rečníkom bol Alexandr Hobza, vedúci ekonomického oddelenia generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie v Európskej komisii.

Záznamy z podujatí sú k dispozícii a stránke taftie21.eu.

Expertné podujatie k umelej inteligencii a robotike april 2021
Expertné podujatie k umelej inteligencii a robotike, apríl 2021
Výročná konferencia Taftie, jun 2021
Výročná konferencia Taftie, jún 2021
Expertné podujatie k témam networkingu a klastrom, september 2021
Expertné podujatie k témam networkingu a klastrom, september 2021
Zasadnutie pracovnej skupiny Taftie september 2021
Zasadnutie pracovnej skupiny Taftie, september 2021