Termín prihlasovania do súťaže Inovatívny čin roka 2018 bol predĺžený

Upozorniť na výnimočné aktivity slovenských podnikateľov a povzbudiť ďalších k inováciám je cieľom súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka“. Prihlášky do súťaže možno podávať v predĺženom termíne do 15. apríla 2019.

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dvanásty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka“. Je určená pre podnikateľov, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy. Do súťaže môžu svoje inovácie prihlásiť právnické osoby so sídlom a fyzické osoby – podnikatelia s bydliskom na území Slovenskej republiky.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) aj tento rok súťaž organizuje v troch kategóriách. Súťažiaci môžu prihlásiť výrobkovú inováciu, technologickú inováciu alebo inováciu služby, ktorej inovačný proces bol dokončený v kalendárnom roku 2018. Traja najlepší z každej z kategórií získajú ocenenie a finančnú odmenu v hodnote 7 000 eur, 5 000 eur a 3 000 eur. Hodnotiacimi kritériami súťaže sú novosť nápadu, prínos inovácie pre spotrebiteľa a spoločnosť, vplyv inovácie na trh, podnikateľskú činnosť, národné hospodárstvo a ekológiu.

V predchádzajúcich ročníkoch sa podnikatelia prezentovali s viac ako 350 inovatívnymi projektmi. Najlepšou výrobkovou inováciou roka 2017 sa stal implantát na mieru pre spinálnu chirurgiu, ktorý slúži ako náhrada medzistavcovej platničky. Vyvinuli ho špecialisti spoločnosti Biomedical Engineering, s. r. o. Inovatívny čin roka 2017 v kategórii Technologická inovácia získala spoločnosť Sensoneo, j. s. a., s technológiou Sensoneo smart manažment odpadov. Jej nasadenie umožňuje znížiť potrebný počet výjazdov k zvozu odpadov a ušetriť minimálne 30 % nákladov. V kategórii Inovácia služby si cenu za prvé miesto odniesla spoločnosť HRDLIČKA – Slovakia, s. r. o., so službou Utility report. Ocenená webová aplikácia umožňuje hromadné podanie žiadosti k existencii inžinierskych sietí pre účely stavebného konania. Vyhodnocuje kolíziu medzi záujmovým územím žiadateľa a majetkom správcu inžinierskych sietí.

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 30. marca 2019 v elektronickej forme na e-mailovú adresu organizátora: sutaz@siea.gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava.

Vzor prihlášky vrátane ostatných relevantných informácií o súťaži sú zverejnené na webovej stránke SIEA v časti Inovácie. Výsledky budú vyhlásené v rámci 26. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.