Súťaž Inovatívny čin roka 2011 – PREDĹŽENIE TERMÍNU

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 5. januára 2012 piaty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2011.

Vyhlasovateľ súťaže, Ministerstvo hospodárstva SR, poverilo organizáciou súťaže Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru.

 

Súťaž sa organizuje v štyroch kategóriách:
  1. Výrobková inovácia,
  2. Technologická inovácia,
  3. Inovácia služby (netechnologický proces),
  4. Medzinárodná kooperácia.
POZOR: Termín prihlásenia bol predĺžený do 25. apríla 2012.
Podmienky účasti v súťaži:

• Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky.

• Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2011.

• Súťažiaci by mal preukázať prvé skúsenosti s účinkom inovácie.

• Kompletne vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 25. apríla 2012 na e-mailovú adresu organizátora: sutaz@siea.gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

Zaslaním prihlášky súťažiaci potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže.

 

Sprievodným podujatím slávnostného odovzdávania cien súťaže Inovatívny čin roka 2011 je séria workshopov  Ako naštartovať konkurencieschopnosť? Podujatie sa uskutoční 22. mája 2012 v areáli Agrokomplexu Nitra.

 

Mediálny partner: Hospodárske noviny

logo_HN_200pix.jpg

 

Víťazi súťaže v minulom roku

 

Informácie o minulých ročníkoch súťaže Inovatívny čin roka sú k dispozícii na stránke SIEA v sekcii Inovácie a na internetovej stránke vyhlasovateľa (www.mhsr.sk) v sekcii Inovácie.