Slovenská inovačná a energetická agentúra a Európska aliancia pre inováciu podpísali memorandum o porozumení

Prepojiť výskum s praxou je spoločným cieľom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) a Európskej aliancie pre inováciu (EAI). Zástupcovia oboch inštitúcií podpísali 9. júna 2016 v Bratislave memorandum o porozumení.

„Európska aliancia pre inováciu podnecuje spojenia vzdelávacích a výskumných inštitúcií s podnikmi a SIEA podporuje podniky v realizácii inovácií. Naše zámery sa dopĺňajú, preto je namieste prepojiť naše úsilie,“ zdôraznila pri podpise memoranda generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Podpore vzniku medzisektorových partnerstiev a vytvárania vhodnejších podmienok na intenzívnejšiu spoluprácu podnikov a výskumných organizácií bude venovaný aj jeden zo štyroch národných projektov SIEA financovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. SIEA ako technologická agentúra pripravuje aj ďalšie tri národné projekty. Aj vďaka nim by mohli podnikatelia rozšíriť svoje možnosti čo najviac výsledkov výskumu aj reálne uplatniť a zároveň získať informácie, ako výsledky výskumu ochrániť.

EAI v roku 2013 podpísala memorandum o porozumení so Slovenskou technickou univerzitou a avizovala zámer vytvoriť na Slovensku prvú východoeurópsku pobočku, ktorá sa bude venovať „sieťovaniu“ odborníkov a zapájaniu slovenských výskumných tímov do medzinárodných projektov. „V Bratislave sme už vybudovali centrum pre koordináciu európskych projektov a inovačnýchaktivít a dnes sme podpísaním memoranda so SIEA získali ďalšieho významného slovenského partnera. Veríme, že podobné aktivity zintenzívnia možnosti prepojiť zainteresovaných a umožnia vymieňanie skúseností medzi zástupcami výskumu, priemyslu, vlády, nevládnych organizácií, ale aj jednotlivcov,“ uviedol prezident EAI Prof. Imrich Chlamtac, ktorý pochádza zo Slovenska.

Aliancia, ktorú založil, má takmer 250 inštitucionálnych členov a vyše 300 individuálnych členov. Projekty riadi z centrály v Bruseli, pobočky má v talianskom Trente, či v švajčiarskom Zürichu. Pre slovenskú pobočku EAI bude tento rok výnimočný aj tým, že v októbri 2015 organizuje paralelne v Bratislave a v Toronte medzinárodný summit Smart Cities 360 venovaný inováciám a ich prenosu do praxe.

SIEA_EAI_Memorandum_2015.jpg