Skúsenosti Technologickej agentúry ČR: Podpora má podnikateľov povzbudiť, aby investovali do inovácií

Zhodnotenie päťročnej štátnej podpory výskumných a vývojových projektov v Českej republike bolo predmetom medzinárodnej konferencie „Výskum a vývoj – efekty, podpora a význam pre budúcnosť“. Konferenciu v októbri 2014 v Prahe zorganizovala Technologická agentúra Českej republiky (TA ČR), ktorá je strategickým partnerom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

 

Na stretnutí českých podnikateľov a zástupcov európskych inovačných agentúr sa hovorilo o tom, čo konkrétne potrebuje český výskum a aký je systém podpory inovácií v európskom kontexte. Viacerí prednášajúci upozornili, že výskum je riziková aktivita, na konci ktorej nemusí byť dosiahnutý plánovaný výsledok. Aj preto by sa za prípadný neúspech nemalo trestať, no podporované by mali byť len najinovatívnejšie riešenia, ktoré majú preukázateľnú šancu dosiahnuť komerčné výsledky. „Aplikovaný výskum sa bez štátnej podpory nezaobíde, ale základným cieľom musí byť explicitný a cielený vklad súkromných prostriedkov,“ zdôraznil na konferencii predseda výskumnej rady TA ČR Vladimír Mařík. Systematická štátna podpora výskumu a vývoja by mala predovšetkým inšpirovať podnikateľov k tomu, aby do inovatívnych aktivít investovali viac vlastných zdrojov a správali sa aj pri výskume hospodárne a efektívne.

konference_vyzkum_vyvoj_tacr08.jpgkonference_vyzkum_vyvoj_tacr01.jpgkonference_vyzkum_vyvoj_tacr11.jpg

„S našou agentúrou máme podobný cieľ – vytvoriť také prostredie, aby bolo čo najviac výsledkov výskumu uvedených do praxe,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. TA ČR a od júna 2014 aj SIEA sú členmi Európskej asociácie inovačných agentúr TAFTIE a zúčastňujú sa spoločných rokovaní na úrovni krajín V4. „Aj vďaka možnosti vzájomne zdieľať skúsenosti je TA ČR pre SIEA strategickým partnerom,“ zdôraznil na konferencii riaditeľ sekcie inovácií SIEA Miroslav Balog. Obe agentúry vo februári 2014 podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci, v ktorom sa uvažuje aj o vytvorení spoločného česko-slovenského programu podpory spolupráce podnikov v oblasti výskumno-vývojových projektov a partnerstiev.

 

Technologickú agentúru ČR založila česká vláda v roku 2009 s cieľom naštartovať systematickú štátnu podporu výskumu a vývoja. Agentúra momentálne ako jediná štátna inštitúcia poskytuje financie zo štátneho rozpočtu na technologický a materiálový aplikovaný výskum. Za päť rokov pôsobenia prostredníctvom rôznych podporných programov pod dohľadom odborníkov rozdelila  570 miliónov € (15,7 miliardy Kč). Dve tretiny z tejto sumy boli prostredníctvom programu Alfa určené na priamu podporu projektov aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja s cieľom zintenzívniť spoluprácu podnikateľov s výskumnými organizáciami. Priemerná miera podpory presahovala 60 percent, zvyšok prostriedkov musia doložiť podnikatelia. V rokoch 2015 až 2022 budú môcť získať české podniky a výskumné organizácie zo štátnych zdrojov na spoločný aplikovaný výskum a experimentálny vývoj 360 miliónov € (10 miliárd Kč).

 

SIEA, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR, sa podporou inovatívneho prostredia systematicky zaoberá od roku 2007. Už druhé programové obdobie administruje opatrenia zo štrukturálnych fondov Európskej únie zamerané na nákup inovatívnych technológií a podporu výskumu a vývoja u podnikateľov. Posledné dva roky zabezpečuje podporu inovatívnych riešení prostredníctvom inovačných voucherov a dotácií pre priemyselné klastre.