SIEA vyhlásila záverečné výzvy pre podnikateľov ku kreatívnym voucherom na dizajn

Malí a strední podnikatelia budú môcť poslednýkrát požiadať o kreatívny voucher a využiť ho na svoje projekty v odvetví dizajn. Záverečné výzvy Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila 13. mája 2022.

Kreatívny voucher je určený pre podnikateľov, ktorí spĺňajú definíciu malých a stredných podnikov a podmienky národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu. Finančná pomoc, ktorú je možné získať prostredníctvom kreatívneho vouchera, môže byť až do výšky 85 % nákladov, maximálne 2 400 € pre Bratislavský kraj a 3 500 € pre regióny.

„Kreatívne vouchery sú osvedčená a fungujúca forma podpory, ktorou štát bez zbytočnej administratívy pomáha malým a stredným podnikateľom. Pri prvotnej registrácii sa neposielajú ani neposudzujú žiadne projekty, stačí vyplniť jednoduchý online rezervačný formulár so základnými údajmi o firme a odklikať niekoľko vopred známych vyhlásení. Aby sme záujemcom o kreatívne vouchery proces registrácie čo najviac uľahčili, pripravili sme praktický návod na vyplnenie rezervačného formulára, špeciálne online informačné podujatia a využiť môžu aj individuálne konzultácie,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Výber dizajnu ako podporovaného odvetvia pre túto výzvu zohľadňuje doterajší priebeh poskytovania kreatívnych voucherov, s cieľom podporiť čo možno najviac slovenských podnikateľov a umožniť im preplatenie maximálneho možného objemu ich nákladov. V prípade nedočerpania prostriedkov na projekty v odvetví dizajn, je SIEA pripravená postupne otvárať záverečné výzvy aj pre ďalšie odvetvia.

Do výziev sa podnikatelia môžu registrovať od štvrtka 19. mája 2022 od 12:00 hod. do pondelka 23. mája 2022 do 20:00 hod. Podrobné informácie o podmienkach sú zverejnené na stránke www.vytvor.me v sekcii Výzvy.

Potenciálnych dodávateľov služieb pre svoj projekt si môžu podnikatelia vybrať z rozsiahlej Galérie realizátorov, ktorá je najväčšou databázou kreatívcov na Slovensku. Potenciálni dodávatelia, ktorí zatiaľ nie sú súčasťou galérie realizátorov, musia byť zapísaní do galérie do konca platnosti kreatívneho vouchera.

Záujemcom o kreatívne vouchery SIEA odporúča prečítať stručný návod na vyplnenie registračného formulára a absolvovať  online informačné podujatie alebo konzultáciu, v rámci ktorých získajú informácie  o podmienkach a nevyhnutných procesoch od podania žiadosti o kreatívny voucher až po podanie žiadosti o jeho preplatenie. Konzultácie poskytujú telefonickou a online formou pracovníci konzultačných centier SIEA v Bratislave a Košiciach. Na podujatia a konzultácie sa podnikatelia môžu prihlásiť na stránke projektu.

Pomoc vo forme kreatívnych voucherov je poskytovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.