SIEA v roku 2022 zvýšila mieru podpory pre podnikateľov prostredníctvom kreatívnych voucherov

Kreatívne vouchere pomôžu podnikateľom pokryť časť nákladov na nový dizajn, webovú stránku, eshop či marketingovú stratégiu. Slovenská inovačná agentúra (SIEA) vyhlásila 4. februára 2022 zimné kolo Výziev 2022.

„Aktuálne podmienky na udržanie či rozvoj podnikania nie sú jednoduché. Preto sme radi, že sa nám darí pokračovať v podpore pre podnikateľov, ktorí sú odhodlaní aj v tejto situácii inovovať, ale chýbajú im prostriedky na to, aby mohli svoje výsledky na trhu presadiť a zviditeľniť,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Podnikatelia, ktorí majú záujem využiť kreatívne vouchre na služby týkajúce sa dizajnu, reklamy a marketingu alebo programovania a IKT, sa budú môcť zaregistrovať online od štvrtka 10. februára 2022 od 12:00 h. Registrácia bude otvorená do naplnenia kapacity dostupných voucherov pre konkrétnu Výzvu a limitu zásobníka. Podrobné informácie o podmienkach aktuálnych Výziev sú k dispozícii na stránke www.vytvor.me v sekcii Výzvy.

Ďalšou výhodou je prístup k špeciálnym odborným materiálom, ktoré pomôžu kreatívcom zvýšiť efektivitu a kvalitu podnikania prostredníctvom vytvorenia a aktualizácií obchodných modelov. Užitočné materiály získajú príjemcovia kreatívnych voucherov, ktorí pôsobia v štyroch projektom podporovaných oblastiach kreatívneho priemyslu – architektúra, dizajn, IKT – programovanie, reklama a marketing.

Pomoc vo forme kreatívnych voucherov je poskytovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.