Podnikatelia si na kreatívne vouchere rezervovali už viac ako 3 milióny €

Od spustenia národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku sa do systému poskytovania kreatívnych vocherov správne zaregistrovalo viac ako 600 mikro, malých a stredných podnikateľov. Na služby kreatívcov si rezervovali prostriedky v hodnote viac ako 3 milióny €. Viacerí z nich už majú kreatívne vouchere aj preplatené.

Nová forma európskej podpory, ktorú implementuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), má motivovať slovenských podnikateľov k spolupráci s architektmi, dizajnérmi, programátormi a marketérmi. V rámci národného projektu, ktorý je financovaný z Operačného programu Výskum a inovácie, budú vydané vouchere v celkovej hodnote 7,5 milióna € pre minimálne 1 500 podnikov.

„V otvorených výzvach pre podnikateľov z Bratislavského samosprávneho kraja sú ešte disponibilné prostriedky na vytváranie nových on-line registrácií vo výške 1,2 milióna €. V rámci uzatvorených mimoriadnych výziev momentálne evidujeme viac ako 500 platných elektronických registrácií, v ktorých najmä podnikatelia z regiónov prejavili záujem o vouchere v hodnote 2,8 milióna €,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická. K už rezervovaným prostriedkom z uzatvorených výziev môžu podnikatelia podať žiadosti o poskytnutie voucherov do konca apríla 2019. Na zrealizovanie projektov a podanie žiadostí o preplatenie voucherov majú čas do konca júna 2019.

Návrhy školiacej miestnosti, chill-out zóny, coworkingového centra, dizajn obalu produktov určených pre zahraničné trhy, grafický dizajn bannerov a newslettra, prezentačné video a fotografie dokumentujúce prácu na zákazkách alebo online informačný systém na tvorbu cenových ponúk a objednávok. To sú príklady zámerov projektov, ku ktorým už boli kreatívne vouchere preplatené.

SIEA vybavuje žiadosti o preplatenie voucherov priebežne do 10 dní od doručenia kompletnej dokumentácie. Doteraz boli všetky žiadosti o preplatenie voucherov schválené. „Určite k tomu prispeli aj detailné kontroly, ktoré predchádzajú schváleniu každej žiadosti o voucher. Základná kontrola registrácií je dokončená, väčšina záujemcov s rezervovanými prostriedkami momentálne pripravuje žiadosti o voucher. Naši pracovníci im pritom pomáhajú. Väčší nápor žiadostí očakávame v najbližších týždňoch,“ zdôraznil komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

Nové výzvy pre podnikateľov v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja plánuje (BSK) SIEA vyhlásiť v priebehu dvoch mesiacov. Záujemcovia z týchto regiónov sa môžu na registráciu nových žiadostí pripravovať už teraz. Môžu si predbežne overiť, či spĺňajú kritériá a zoznámiť sa so systémom poskytovania pomoci. Podmienky pripravovaných výziev budú rovnaké, ako sú podmienky aktuálnych výziev pre podniky v BSK. Neodporúča sa však vopred vypĺňať žiadne dostupné formuláre, pretože formuláre platné pre regionálne výzvy budú zverejnené až v deň ich vyhlásenia.

Ak sa chcú podnikatelia vopred poradiť, už teraz môžu kontaktovať pracovníkov SIEA v konzultačných centrách projektu v Bratislave a v Košiciach. Na stránke www.vytvor.me sú k dispozícii aj odpovede na najčastejšie kladené otázky, samostatne pre žiadateľov a pre realizátorov. Ďalšou novinkou na stránke je galéria odborných spolupracovníkov projektu, ktorí na projekte participujú ako lektori, odborní poradcovia alebo členovia expertných pracovných skupín.