Ministerstvo hospodárstva spustilo podporu nákupu elektromobilov, registrovať sa bude dať v decembri

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo podmienky poskytnutia dotácie na kúpu elektromobilov. Na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom bude možné získať príspevok 8-tisíc eur, v prípade plug-in hybridného vozidla to bude 5-tisíc eur.

O dotáciu môžu požiadať fyzické osoby, podnikatelia aj verejná správa. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50 000 eur s DPH. Prvé žiadosti bude možné podať 17. decembra a celkovo je na podporu nákupu určených päť miliónov eur. Všetky informácie je možné nájsť na špeciálnej stránke www.chcemelektromobil.sk.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo podmienky poskytnutia dotácie na internetovej stránke www.chcemelektromobil.sk, cez ktorú sa bude možné od decembra zaregistrovať, a tým požiadať o poskytnutie dotácie. MiH SR je vyhlasovateľom výzvy, jej administrátorom je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

„Touto výzvou nadväzujeme na úspešný pilotný projekt podpory nákupu elektrických vozidiel, ktorý spustil koncom novembra 2016 v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR. Medziročný nárast predaja týchto vozidiel vtedy vďaka podpore dramaticky stúpol a verím, že tento projekt bude minimálne tak úspešný,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

Na podporu je vyčlenených 5 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Výzva je otvorená až do vyčerpania tejto sumy. „Na cesty sa tak môže dostať až tisícka ďalších elektromobilov a plug-in hybridov. Poskytnutie tejto dotácie je ďalším z krokov, ktorými rezort podporuje elektromobilitu,“ dodal minister.

Podpora sa bude poskytovať v súlade so zákonom o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR. Keďže ide o podporu priamo zo štátneho rozpočtu a nie z Recyklačného fondu ako v roku 2016, čerpanie je výrazne administratívne náročnejšie. Hoci sú podmienky prideľovania dotácie zverejnené už od 18. 11. 2019, oprávnené žiadosti bude možné podávať až po uplynutí zákonom stanovenej mesačnej lehoty – teda 17. 12. 2019.

Keďže však rezort predpokladá zvýšený záujem a chce sa vyhnúť veľkému prvotnému náporu, online systém registrácie bude spustený už 11. decembra 2019. Záujemcovia sa tak budú môcť registrovať cez jednoduchý formulár, do ktorého vyplnia kontaktné údaje, cez webovú stránku www.chcemelektromobil.sk, kde nájdu aj ďalšie podrobné informácie. Žiadateľ dostane pridelený jedinečný kód a zarezervuje sa požadovaná výška dotácie. Výzvu na oficiálne podanie žiadosti však zaregistrovaní žiadatelia dostanú až po 17. decembri 2019. Z bezpečnostných a technických dôvodov bude elektronická online registrácia možná iba v pracovných dňoch od 12:00 do 20:00 hod.

Zoznam vyhodnotených žiadostí sa bude priebežne zverejňovať a úspešní žiadatelia budú mať po podpise zmluvy 12 mesiacov na to, aby si auto kúpili a následne im štát refunduje dotáciu. Automobil budú musieť vlastniť minimálne dva roky a nebudú môcť využiť leasing. Fyzická osoba nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy budú mať možnosť získať podporu na maximálne jedno vozidlo, podnikateľov bude obmedzovať maximálna povolená výška dotácií od štátu v súlade s legislatívou EÚ. Ministerstvo plánuje ešte pred spustením elektronickej online registrácie pripraviť pre záujemcov informačné stretnutie. Miesto a čas bude možné nájsť na internetovej stránke ministerstva, ako aj na www.chcemelektromobil.sk. Na otázky budú odborníci priebežne odpovedať aj elektronicky.

Ministerstvo hospodárstva pokračuje aj v ďalšej podpore elektromobility. V najbližšej dobe vyhodnotí prvé kolo podpory výstavby siete nabíjacích staníc pre samosprávy a pripravuje aj jeho ďalšie pokračovanie. Rezort sa v súčasnosti nechystá využiť možnosť tzv. šrotovného, ani podporu ďalších alternatívnych palív.