Kto získal v roku 2015 inovačné vouchery a dotácie pre klastre


Šancu využiť inovačné vouchery získalo v roku 2015 celkom 70 podnikateľských subjektov. Vďaka dotáciam pre klastre bude môcť svoju činnosť zintezívniť 7 organizácií. Zoznam úspešných žiadateľov  je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

 

O rozdelení prostriedkov rozhodli ešte 16. júna 2015 komisie na schvaľovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií a na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou inovačných voucherov.

V komisii pre schvaľovanie žiadostí o dotáciu v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií boli schválené finančné prostriedky pre 7 žiadateľov vo výške 130 tis. Eur a v komisii pre schvaľovanie žiadostí o dotáciu v rámci Schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou inovačných voucherov bolo schválených 70 žiadostí vo výške 365 tis. Eur, z toho 67 žiadostí vo výške 5 000 Eur a 3 žiadosti vo výške 10 000 Eur.

 

Podrobnejšie informácie:

– Dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

http://www.mhsr.sk/11410-menu/145012s  

– Dotácie na spoluprácu podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov

http://www.mhsr.sk/11409-menu/145000s