Inovačná súťaž Európskeho patentového úradu


Možnosť preskúmať skyté bohatstvo existujúcich patentových dokumentov a navrhnúť nové oblasti inovácií predovšetkým v sektoroch zelených technológií a udržateľného rozvoja majú študenti vysokých škôl v rámci súťaže, ktorú vyhlásil Európsky patentový úrad pri príležitosti 40. výročia podpísania Európskeho patentového dohovoru.

 

Súťaž s názvom „EPO Innovation Contest” je určená pre študentov vysokých škôl všetkých odborov, ktorí dosiahli vek 18 rokov. Súťažiaci budú v úzkom kontakte s patentovými odborníkmi Európskeho patentového dohovoru a zmluvných štátov a budú mať k dispozícii podporu z Európskej patentovej akadémie, národných patentových úradov a z PATLIB centier.

 

Vybraní súťažiaci budú zaregistrovaní na špecializovaný diaľkový vzdelávací kurz, ktorý im pomôže pri vedení projektu a ďalšom rozvoji pôvodnej myšlienky.

 

O víťazoch každej kategórie rozhodne medzinárodná porota a každý víťaz bude odmenený sumou 5 000 €.


Prihlášku s opisom projektu je potrebné zaslať najneskôr do 28. 02. 2013 na adresu Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktorý následne vyberie jednotlivých súťažiacich alebo súťažné tímy pre každú technickú oblasť.