Inováciami k rozvoju inteligentných miest

 

Inteligentná mestská doprava s hybridnými autobusmi, systém zdieľania bicyklov či vyhľadávač voľných parkovacích miest. Aj to je základ pre inteligentné mestá, tzv. smart cities, ktoré pre nás už nie sú vzdialenou budúcnosťou. SIEA na jeseň 2017 pripravuje s odbornými partnermi z oblasti inovácií, konferenciu národného projektu inovujme.sk. Jednou z jej tém budú práve inteligentné mestá.

 

Mesto s označením „smart“ by malo efektívne využívať elektrickú energiu a pracovať s digitálnymi verejnými službami, napríklad pomocou prístroja detekovať výskyt dopravných nehôd na cestách.

 

Internet vecí, digitalizácia a nové technológie neustále menia fungovanie našej spoločnosti. Predpokladáme, že koncept inteligentných miest zefektívni výrobné a pracovné postupy, a tým zaistí finančné úspory, ekonomický rast a vyššiu životnú úroveň pre obyvateľov.

 

Na Slovensku sa o tejto téme začalo diskutovať len nedávno. Bratislava v súčasnosti pracuje v spolupráci so susednou Viedňou na rozvoji konceptu smart twins (inteligentných dvojičiek) s cieľom využiť synergiu týchto dvoch miest a vývoj Bratislavy založiť na prosperite, participácii občanov a trvalo udržateľnom rozvoji.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra na jeseň 2017 pripravuje so svojimi partnermi, odborníkmi z oblasti inovácií, konferenciu národného projektu inovujme.sk, jednou z jej tém budú práve inteligentné mestá.