InnoSmart – európska iniciatíva na podporu inovatívnych myšlienok a spolupráce

 

InnoSmart predstavuje novú európsku iniciatívu zameranú na podporu udržateľného rozvoja kreatívnych odvetví, klastrových organizácií a s tým súvisiacej medzisektorovej spolupráce.


Podporuje výmenu poznatkov a skúseností, ako aj politický a expertný dialóg so zapojením rôznych úrovní verejnej správy s cieľom vytvorenia lepších podmienok v odvetviach kreatívneho priemyslu a klastrov. InnoSmart umožňuje a zameriava sa na hľadanie možností nového kreatívneho využitia existujúcich technológií, podporu inovácií v špecifických sektoroch, ako aj snahu o efektívnejšie využívanie existujúcich zdrojov.

 

Spoločnosti, ale aj jednotlivci s nápadmi na inovatívne projekty sa môžu prostredníctvom tejto iniciatívy do 15. októbra 2014 zapojiť do súťaže. Výhercovia budú mať možnosť získať peňažné poukážky na podporu ich podnikania, poradenský servis, prípadne propagáciu a zviditeľnenie ich projektu na európskej úrovni.