EÚ hľadá inšpiratívne projekty podporujúce podnikanie

 

Pre iniciatívy, ktoré pomáhajú  rozvíjať podnikateľské aktivity vo svojej krajine, je určená súťaž Európska cena za podporu podnikania (European Enterprise Promotion Awards, EEPA). O cenu, ktorú udeľuje Európska únia, sa možno uchádzať do mája 2013.

 

Súťaž bola po prvý raz vyhlásená v roku 2006. Jej cieľom je upozorniť na pozoruhodné projekty, ktoré môžu byť pre mnohých inšpiratívne. Základnou podmienkou je, aby iniciatívy propagovali podnikateľské myslenie, napríklad prostredníctvom podujatí a kampaní  podporujúcich v podnikaní tvorivosť, inováciu a prijímanie rizík.

Vroku 2012 sa do užšieho výber 14 najlepších projektov dostala aj slovenská iniciatíva REGIONFEMME, ktorá bola prihlásená do kategórie Podpora internacionalizácie podnikania.

Čo sa oceňuje
 • Úspešné aktivity a iniciatívy, ktoré boli vytvorené s cieľom podporiť podnikanie a podnikateľskú činnosť;.
 • Iniciatívy, ktoré zdokonaľujú podnikateľské, odborné, technické a manažérske zručnosti;
 • Úsilie podporiť podnikateľskú činnosť medzi znevýhodnenými skupinami ako sú nezamestnaní, postihnuté osoby alebo príslušníci etnických menšín.
Kto sa môže prihlásiť

Do súťaže sa môžu prihlásiť orgány na národnej úrovni, obce, mestá, regióny a komunity, ako aj verejno-súkromné partnerstvá medzi verejnými orgánmi a podnikateľmi, vzdelávacie programy a podnikateľské organizácie.

Kategórie
 • Investície do podnikateľských zručností
 • Podpora podnikateľského prostredia
 • Podpora internacionalizácie podnikania
 • Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov – NOVÉ
 • Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých
Prečo sa zúčastniť?
 • Všetci nominovaní svojou krajinou na Európsku cenu za podporu podnikania budú pozvaní, aby sa zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní cien.
 • Prípadové štúdie iniciatív všetkých kandidátov budú zverejnené na webovej stránke Európskej ceny za podporu podnikania
 • Kandidáti sa ocitnú v centre pozornosti vďaka mediálnej kampani
Ako sa zúčastniť?

Každý rok sa do projektu zapojí okolo 350 organizácií, ktoré súťažia v národnom kole. Z nich sa vyberie približne 60 iniciatív, ktoré postúpia do tzv. európskeho kola. Porota navyše udeľuje veľkú cenu najkreatívnejšiemu a najinšpiratívnejšiemu návrhu na podporu podnikateľskej činnosti v Európe.  Víťazi sú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien 14. novembra 2013 vo Vilnuse. Termín na zaslanie projektov do národného kola je 15. 5. 2013. Prihlášky postupujúcich projektov z národných kôl  do európskeho kola  treba odovzdať do 31. 5. 2013.

Adresa slovenského koordinátora súťaže:

Oľga Némethová

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP)

Miletičova 23, 821 09 Bratislava

Tel: 02/5042 44 513

Email: nemethova@nadsme.sk