Efektívnejšia podpora inovácií si vyžaduje aj medzinárodnú výmenu skúseností a spoluprácu

 

Krajiny Vyšehradskej skupiny (V4) sa v súčasnosti intenzívne pripravujú na nové programové obdobie. Podpora inovácií, znalostnej ekonomiky, výskumu a vývoja je považovaná za jednu z priorít, ktorá môže napomôcť vytváraniu nových pracovných miest a dlhodobému udržateľnému rozvoju ich hospodárstva. Zástupcovia inovačných a technologických agentúr z krajín V4 sa preto v dňoch 22. – 23. septembra 2014 stretli na pôde Technologickej agentúry Českej republiky (TAČR) v Prahe.

 

Cieľom workshopu bola výmena skúsenosti a overených postupov s praktickou implementáciou programov na podporu inovácií, výskumu a vývoja v jednotlivých štátoch. Podujatie poskytlo užitočnú platformu pre vzájomnú konfrontáciu a porovnanie implementačných mechanizmov. „Nové programové obdobie znamená pre všetky štyri krajiny veľkú výzvu, ale aj záväzok, aby boli prostriedky na podporu inovácií a technologického rozvoja využité v maximálnej možnej miere. Príležitosť na výmenu skúseností a dobrých postupov na medzinárodnej úrovni je preto veľmi vítaná. Aj vďaka nej sme našli viacero oblastí, kde je z hľadiska podpory inovácií a cielenej pomoci možné využiť koordinovaný postup a spoluprácu,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Svetlana Gavorová.

 

Stretnutia sa okrem SIEA a TAČR zúčastnili aj zástupcovia Maďarskej národnej inovačnej agentúry a Poľského národného centra pre výskum a vývoj. Na podujatí odzneli tiež príspevky expertov z Fínska a Izraela, či predstaviteľov Svetovej banky. Odborné stretnutia s podobným zameraním by mali pokračovať aj v blízkej budúcnosti.