Dve z hlavných ocenení za inovatívne činy roku 2014 získali ekologické energetické riešenia

 

Tohtoroční víťazi dvoch kategórií súťaže Inovatívny čin roka zaujali novátorskými ekologickými riešeniami súvisiacimi s využívaním energie. Zástupcovia víťazných spoločností si Ceny ministra hospodárstva SR prevzali 19. mája 2015 počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

 

Cenu ministra hospodárstva SR v kategórií výrobková inovácia získal súťažný návrh spoločnosti VUKI, a.s. Bratislava nazvaný Vodou riediteľné ekologické impregnanty Wasol na impregnáciu vinutí elektrických strojov za studena. V kategórii technologických inovácií sa jednoznačne presadil Technologický komplex pre spracovanie zmesového komunálneho odpadu od spoločnosti EVPÚ, a.s. Nová Dubnica. Za inováciu služieb si najvyššie ocenenie odniesol pedagóg Štefan Fedor za elektronický vzdelávací systém, ktorý využívajú žiaci v Súkromnom gymnáziu Železiarní Podbrezová pri prijímaní záujemcov o štúdium, počas vzdelávania a aj pri príprave na záverečnú skúšku.

 

O ocenenie, ktoré má propagovať inovatívne riešenia slovenských firiem z roku 2014, sa uchádzalo celkom 41 riešení. Tie najzaujímavejšie počas 8. ročníka súťaže vybrali zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Úradu priemyselného vlastníctva SR, Zväzu priemyslu Slovenska a Slovenskej živnostenskej komory. V zmysle nového štatútu súťaže boli tento rok po prvý raz ocenení autori troch najlepších riešení v každej kategórii.

 

Aj vďaka tejto zmene je väčšia pravdepodobnosť, že prostredníctvom súťaže zviditeľnia svoje úspechy viaceré malé a stredné podniky a živnostníci. Jedným z hlavných cieľov súťaže Inovatívny čin roka je predovšetkým inšpirovať ostatných podnikateľov. „Investície do inovácií podnikatelia nehľadajú ľahko a často sa ich výsledky prejavia naplno až o pár rokov, preto je dôležité, aby verejnosť vedela aj o slovenských inováciách v oblasti výrobkov, technológií a služieb a aby sme ich vo väčšej miere využívali a propagovali aj na medzinárodnej úrovni,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová .

 

Mimoriadne ocenenie generálnej riaditeľky SIEA získala spoločnosť MONOGRAM Technologies, spol. s r.o. za technológiu MedOffice Operation Assistant, ktorá umožňuje vytváranie 3D modelov z dát zachytených počítačovou tomografiou a magnetickou rezonanciou. Technológiu, ktorá umožňuje presnejšie a jednoduchšie určiť diagnózu a stanoviť správnu liečbu pacienta, už využívajú slovenskí lekári.