Cenu ministra  hospodárstva môže získať aj inovácia, ktorá pomohla pri riešení pandémie

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo 14. ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2020″. Cieľom súťaže je upozorniť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Tento rok sa vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík rozhodol udeliť cenu v špeciálnej kategórii COVID-19 za inováciu, ktorá prispela k riešeniu pandémie. Podnikatelia môžu inovatívne výrobky, technológie a služby, ktoré uviedli na trh v minulom roku, prihlásiť do súťaže do 30. septembra 2021.

„Rok 2020 preveril naše schopnosti inovovať v každej sfére. Väčšina podnikateľov musela počas obmedzení zásadne meniť svoje plány a zaužívané postupy. Mnohí sa presvedčili, že inovácie sú nevyhnutné a viacerí podnikatelia dokázali promptne zareagovať, zmobilizovať svoje kapacity a dosiahnuť unikátne výsledky,“ podčiarkol minister R. Sulík. Podľa šéfa rezortu hospodárstva  osobitnú pozornosť si zaslúžia tí, ktorí počas koronakrízy dokázali byť užitoční pri znižovaní negatívnych dôsledkov šírenia ochorenia. „Chcem preto špeciálnou cenou odmeniť aj tých inovátorov, ktorí pomohli pri riešení pandemickej situácie,“ zdôraznil vicepremiér.

 

Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2020″ má štyri kategórie. V kategóriách inovácia výrobkov, technologická inovácia a inovácia v oblasti služieb budú udelené ceny na prvých troch miestach. V novej kategórii COVID-19  inovácia, ktorá pomohla pri riešení pandemickej situácie, bude ocenený najlepší návrh. Vo všetkých prípadoch musí ísť o inováciu, ktorá bola na trh uvedená v roku 2020. Najlepšie návrhy získajú vecnú cenu a finančnú odmenu po 7 000 €. Ocenenia na druhom a treťom mieste sú spojené s finančnou odmenou 5 000 € a 3 000 €.

 

Odborná komisia bude pri vyhodnocovaní posudzovať popri inovatívnosti riešenia aj prínos pre spotrebiteľa, zákazníka a spoločnosť a tiež vplyv na trh, podnikateľskú činnosť, národné hospodárstvo a ekológiu. „Pre podnikateľov, ktorí úspešne inovovali, je súťaž príležitosťou dať vedieť o unikátnych riešeniach  a inšpirovať ostatných. Od roku 2008 sme prijali viac ako 420 prihlášok s návrhmi na inovatívne činy. Pravidlá nie sú zložité. Podstatné je preukázať, že inovovať sa oplatí,“ uviedol Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá súťaž pre rezort hospodárstva organizuje.

 

Prihlášky do súťaže môžu záujemcovia posielať do 30. septembra 2021 elektronicky na e-mailovú adresu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA)  sutaz@siea.gov.sk. Súťaž je určená pre právnické  alebo fyzické osoby – podnikateľov so sídlom v Slovenskej republike. Ceny budú víťazom jednotlivých kategórií odovzdané na podujatí COINTT 2021 (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER).

 

Detailné podklady, podmienky súťaže a ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry www.siea.sk v časti Inovácie.