Stretnutie európskych klastrov v Bratislave

 

Prvé stretnutie zástupcov európskych klastrov sa uskutoční 6. a 7. marca v Bratislave. Podujatie pod názvom Slovak cluster matchmaking roadshow pripravila SIEA v rámci projektu ClusterCOOP zameraného na zlepšenie podmienok pre efektívnu nadnárodnú klastrovú spoluprácu v krajinách strednej Európy.


Projekt je financovaný prostredníctvom programu Central Europen Programme.

V Bratislave sa stretnú klastroví manažéri zo 7 partnerských krajín. Okrem Slovenska je do projektu zapojená i Česká republika,  Nemecko, Taliansko, Slovinsko, Poľsko a Maďarsko, ktoré je lídrom projektu.

Počas prvého dňa budú mať možnosť prezentovať svoje výsledky predstavitelia vybraných slovenských klastrov z oblasti automobilového priemyslu, strojárstva a automatizácie a robotizácie výrobných postupov.

 

Podrobnejšie informácie o podujatí Slovak cluster matchmaking roadshow