Prvé pracovné stretnutie slovenských klastrov

Prvé pracovné stretnutie slovenských klastrov sa uskutočnilo 20. mája 2010 sa na podnet Odboru riadenia inovácií Slovenskej innovačnej a energetickej agentúry. Cieľom stretnutia bolo zmapovať možnosti rozvoja klastrov na Slovensku.

Na stretnutí sa zúčastnili okrem expertov SIEA a MH SR aj zástupcovia deviatich slovenských klastrov:

SIEA, Odbor riadenia inovácií – prezentácia