Inovačnými vouchermi zaplatí za služby výskumných a vývojových pracovísk 21 podnikov

 

Celkom 21 malých a stredných podnikov môže zaplatiť inovačnými vouchermi v hodnote 3 500 Eur za služby slovenských výskumných a vývojových organizácií. Poukážky hradené zo štátneho rozpočtu majú podnikatelia k dispozícii po prvý raz. Novú jednoduchú formu podpory pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA).


V rámci pilotného projektu si podniky objednali služby za vyše 100-tisíc Eur, z toho 73 500 Eur bude hradených zo štátneho rozpočtu. Cieľom inovačných voucherov je motivovať podnikateľov, aby spolupracovali s domácimi výskumnými a vývojovými centrami. Využiť mohli služby až 43 vedeckých pracovísk, ktoré zareagovali na výzvu a prihlásili sa do zoznamu oprávnených riešiteľov projektov. Sú medzi nimi vysoké školy, ústavy Slovenskej akadémie vied i súkromné spoločnosti.

 

„Z prihlásených projektov vyplýva, že inovačné vouchery viacerých podnikateľov inšpirovali k tomu, aby vôbec po prvý raz požiadali expertov na výskum a vývoj o služby, ktoré im môžu pomôcť pri presadení sa na trhu,” uviedol minister hospodárstva Tomáš Malatinský. Ako dodal, hoci nejde o vysokú čiastku podpory, z hľadiska smerovania a zvyšovania konkurencieschopnosti firmy môže byť takáto spolupráca s výskumnými a vývojovými organizáciami kľúčová. Podľa T. Malatinského sú mnohé slovenské výskumno-vývojové pracoviská vybavené špičkovou technológiou a sú schopné ponúknuť analýzy a riešenia konkrétnych problémov z praxe. „Ak výskumníci podnikateľom prakticky poradia, je pravdepodobné, že požiadajú špecialistov o pomoc aj nabudúce a budú ochotní si za to zaplatiť i bez podpory štátu,” zdôraznil minister.

 

Viaceré z podnikov chcú vďaka projektom znížiť chybovosť výrobkov alebo vylepšiť ich technické parametre. Niektoré si prostredníctvom štúdií realizovateľnosti nechali analyzovať, do akej miery by bolo investične výhodné a konštrukčne reálne zhotoviť zariadenia na testovanie vlastných výrobkov. Medzi projektmi sú aj prípady, keď o služby slovenských výskumných a vývojových pracovísk prejavili záujem dcérske spoločnosti zahraničných podnikov.

 

Inovačné vouchery patria v zahraničí medzi osvedčené a obľúbené nástroje na podporu využívania národných či lokálnych výskumno-vývojových kapacít v praxi najmä pre svoju administratívnu nenáročnosť. „Aj na Slovensku sme urobili všetko preto, aby bolo predloženie žiadosti o inovačné vouchery a preukázanie splnenia podmienok pre podnikateľov čo najjednoduchšie,” uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Ako dodala, na riešenie a zdokladovanie výsledkov projektov majú žiadatelia čas do konca do konca februára 2014. Pomoc prostredníctvom inovačných voucherov plánuje ministerstvo hospodárstva podnikateľom poskytnúť aj v roku 2014.