Generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Peter Blaškovitš dnes vystúpi na svetovej výstave Expo Dubai 2020

Úvodný týždeň svetovej výstavy Expo Dubai 2020 je venovaný téme Klíma a biodiverzita. Do panelovej diskusie zameranej na zelené financovanie prijal pozvanie aj generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

„Som presvedčený, že klimatická kríza je téma, ktorá sa dotýka nás všetkých. Následky klimatických zmien sa dnes prejavujú rýchlejšie a intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým a predstavujú pre nás reálnu hrozbu. Je našou povinnosťou urobiť všetko, čo je v našich silách a možnostiach, pre zmiernenie týchto dopadov. To vyžaduje nielen prechod na udržateľné a uhlíkovo neutrálne hospodárstvo v súlade s globálnou energetickou stratégiou, ale taktiež s ním spojenú transparentnú a účinnú stratégiu zeleného financovania,“ uviedol Peter Blaškovitš.

Svetová výstava Expo Dubai 2020, ktorá otvorila brány pre návštevníkov pred pár dňami, žije až do 9. októbra témou Klíma a biodiverzita. Organizátori pripravili bohatý program zameraný na témy udržateľného rozvoja, ochrany biodiverzity či obnovy rovnováhy na Zemi. V rámci programu sa predstaví množstvo významných odborníkov z celého sveta, aby si vymenili skúsenosti.

„Slovensko má v tomto smere určite čo ponúknuť. Aj malá krajina môže priniesť riešenia, ktoré sú v celosvetovom meradle unikátne. V slovenskom pavilóne uvidia návštevníci okrem iného napríklad 3D model čistenia oceánov – Ôsmy svetadiel. Ja osobne sa veľmi teším na koncept vodíkového superšportu z dielne spoločnosti Matador a vodíkový autobus. Určite plánujem navštíviť aj ostatné pavilóny a verím, že o zaujímavé a technologicky vyspelé projekty nebude núdza,“ dodal Peter Blaškovitš.

Svetová výstava Expo Dubai 2020 trvá až do konca marca 2022 a návštevníkom sa predstavia vystavovatelia zo 192 krajín. Po prvýkrát v histórii Expo bude mať každá vlastný pavilón, v ktorom môžu návštevníci nielen vidieť množstvo zaujímavých exponátov, ale aj zažiť atmosféru jednotlivých krajín.