Dotácie na podporu priemyselných klastrov získalo šesť organizácií

 

Na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie pre schvaľovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrov boli v dňoch 4. – 5.11.2013 podpísané zmluvy so šiestimi klastrovými organizáciami.


Dotácie budú poskytnuté v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (DM-3/2013) zo dňa 31.1.2013.

 

Úspešne vyhodnotené klastrové organizácie:

 

Z@ict, Komenského 48, 011 09 Žilina

Košice IT Valley z.p.o., Letná 9, 04 001 Košice

Slovenský plastikársky klaster, Vašinová 61, 949  01 Nitra

Klaster AT+R z.p.o., Južná trieda 95, 040 01 Košice

Elektrotechnický klaster – západné Slovensko, Sibírska 1, 917 01 Trnava

Slovenský strojárenský klaster, Priemyselný park-Areál PPS č. 586, 962 12 Detva