Visegrad Innovate

Cieľom projektu Visegrad Innovate je vytvoriť nezávislý rámec pre rozvoj inovácií v rámci krajín V4 prostredníctvom metód kritickej analýzy inovačných politík. Výskum bude prebiehať na interdisciplinárnej báze, prínosom budú nástroje a metódy merania inovačnej výkonnosti.

visegrad.jpg

Začiatok projektu: december 2013

Dĺžka projektu: 22 mesiacov

Celkový rozpočet projektu: 17330,- EUR, z toho príspevok z International Visegrad Fund 11855,- EUR

Partnerské krajiny: V4

Pripravované výstupy projektu:
  • publikácia pre expertov, novinárov, manažérov
  • pracovný seminár
  • záverečná konferencia
  • expertná webstránka
  • sociálna sieť
  • databáza odborných publikácií z oblasti rozvoja inovácií v rámci V4
  • východisková základňa pre následný hlbší a širšie poňatý výskum problematiky
Kontakt:

Projektový manažér: Ing. Miroslav Balog, PhD.

Tel.: +4212 58248408

E-mail: miroslav.balog@siea.gov.sk