Obecný úrad v Chtelnici


Počet obyvateľov: 2 530

Lokalita: okres Piešťany


Popis objektu pred rekonštrukciou:

Trojpodlažná, viac ako štyridsaťročná budova so sedlovou strechou mala obvodový plášť z plnej pálenej tehly hrúbky 450 mm. Vonkajšie omietky boli brizolitové. Stropné panely medzi jednotlivými podlažiami sú železobetónové. Okná na celom objekte, okrem suterénu, boli v roku 2008 vymenené za drevené eurookná s izolačným dvojsklom. Suterén je nevykurovaný a nachádza sa v ňom kotolňa a skladové priestory. Prízemie je prevažne v prenájme. Každý priestor má vlastný vchod z ulice. Na 1. poschodí sú priestory obecného podniku služieb, knižnica, kozmetika, zasadačka obecného úradu a hygienické vybavenie. Na 2. poschodí sú priestory obecného úradu s kanceláriou starostu, jeho zástupcu, sekretariátu, obradnou sieňou a k tomu prislúchajúce skladové priestory a hygienické vybavenie.

 

Rok ukončenia: 2011

Uskutočnené opatrenia:

  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie podlahy na nevykurovanej povale
  • rekonštrukcia zdroja tepla
  • výmena svetelných zdrojov


Budova pred rekonštrukciou:

Chtelnica_pred1.jpgChtelnica_pred2.jpgChtelnica_pred3.jpgChtelnica_pred4.jpg


Objekt po realizácii projektu:

Chtelnica_po1.jpgChtelnica_po2.jpgChtelnica_po3.jpgSIEA_Chtelnica_po_U.jpg