Mestský úrad Tlmače


Počet obyvateľov:
cca 4 000

Lokalita: okres Levice


Popis objektu pred rekonštrukciou:

Štvorpodlažná budova mestského úradu so zapusteným suterénom bola odovzdaná do užívania v roku 1989. Nosnú konštrukciu budovy tvorí železobetónový montovaný skelet s modulom 6 x 6 m. Obvodové murivo suterénu bolo z tehál CDm hrúbky 370 mm na vápenno-cementovú maltu. Obvodový plášť horných podlaží bol z pórobetónových panelov, v kombinácii s domurovkou z pórobetónových tvárnic hrúbky 300 mm. Stropy sú so železobetónových panelov SPIROLL. Strešná konštrukcia je jednoplášťová v zložení železobetónový panel, čadičová rohož (6 cm), porobetónový panel (25 cm) a lepenková krytina. Na 1. nadzemnom podlaží boli veľké oceľové výkladové okná s dvojsklom. Na 2. a 3. podlaží boli opotrebované hliníkovo-drevené zdvojené okná so špárovými netesnosťami. Plastové hlavné vstupné dvere na západnej stene mali izolačné dvojsklo.


Rok ukončenia:
2011

Uskutočnené opatrenia:

  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie strechy
  • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
  • výmena otvorových konštrukcií
  • výmena svetelných zdrojov


Budova pred rekonštrukciou:

Tlmace_pred1.jpgTlmace_pred2.jpgTlmace_pred3.jpg


Objekt po realizácii projektu:

Tlmace_po1.jpgTlmace_po2.jpgTlmace_po3.jpgTlmace_po4.jpg