Ďalšie žiadosti o dotácie na kolektory a kotly na biomasu sú schválené

Zo sumy 2 675 200 € vyčlenenej začiatkom roku 2011 na dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu je po dvoch mesiacoch od vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí rozdelených medzi žiadateľov už 77 percent prostriedkov.

 

Rozhodla o tom komisia, ktorá 6. októbra 2011 zasadala po druhýkrát od vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí. Komisia doteraz schválila 2 152 žiadostí v celkovej hodnote vyše 2, 084 milióna €. Rodinným a bytovým domom, ktoré doručili všetky potrebné podklady a už majú žiadosti schválené, sú postupne zasielané na podpis zmluvy. Dotácie by mohli mať na účtoch do konca roka.

 

K 7. októbru 2011 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) registrovala ďalších 424 žiadostí, ktoré budú po posúdení podkladov odovzdané na ďalšie zasadnutie komisie. O dotácie na už nainštalované zariadenia je možné požiadať do konca novembra 2011.

 

Žiadosti o dotácie je možné predkladať od apríla 2009, kedy Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Do konca roku 2010 získalo v rámci tohto programu podporu 4 115 žiadateľov v celkovej hodnote vyše 3,9 milióna €.

 

Zo všetkých žiadostí, zaregistrovaných od apríla 2009, sa takmer 80 percent podaných žiadostí týka slnečných kolektorov. O dotáciu na slnečné kolektory už požiadalo 40 bytových domov. Dve tretiny zo žiadateľov, ktorí si nechali nainštalovať solárne systémy, si kúpilo ploché kolektory. Pri kotloch na biomasu uprednostňujú rodinné domy kotly na splyňovanie dreva. Pelety si ako palivo zvolilo 43 percent doterajších žiadateľov o dotácie na inštaláciu kotlov.

 

Podrobnejšie informácie o dotáciách