Nórska veľvyslankyňa si v obciach Zeleneč a Malinovo pozrela podporené projekty modernizácie verejného osvetlenia

Dve zo 45 obcí, ktoré získali podporu z blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia v pondelok 3. 8. 2009 navštívila Brit Løvseth, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva. Predstaviteľka Nórska, ktoré poskytlo veľkú časť z grantových zdrojov, sa prišla osobne pozrieť na výsledky rekonštrukcie v Zelenči a v Malinove. V oboch uvedených obciach už svietia niekoľko týždňov úspornejšie, pri modernizácii svietidiel však využili rozličnú technológiu.

 

V Zelenči si staré svietidlá vymenili v celej obci za nové s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami. Väčšinu, 122 svietidiel financovali z grantu, 6 si zaplatili sami. Celý projekt stál vyše 36 tisíc EUR. Predpokladajú, že ročne usporia takmer 35 tisíc kWh, čo je 50 percent z energie, ktorú pri osvetlení spotrebovali v roku 2007.

 

Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva Brit Løvseth sa v Zelenči zaujímala aj o konkrétne technické riešenie podporeného projektu, podrobnosti jej vysvetlil projektant Karol Šátek a starostka obce Daniela Mizerová.

V Malinove rekonštruovali len časť ulíc, na ktorých osadili celkom 100 ks LED diódových svietidiel. Podľa výpočtov by tak mali dosiahnuť 56 percentnú úsporu energie, oproti matematicky vypočítanej spotrebe svietidiel, ktoré na rovnakých miestach stáli pred tým. Náklady na tento projekt prekročili 131 tisíc EUR.

Z oprávnených výdavkov jednotlivých projektov samotné obce uhradia len 10 percent, zvyšok pokryjú tzv. nórske granty a príspevok štátneho rozpočtu. Konkrétne, 85 percent z prostriedkov pomoci je poskytovaných prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, na ktorom participuje Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Administrátorom grantu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Celkom bolo rozdelených vyše 3,15 milióna EUR.

Podľa riaditeľa odboru ostatných podporných projektov SIEA Petra Kovářa museli všetky projekty dosiahnuť minimálne 30 percentnú úsporu energie oproti roku 2007, svetelné zdroje museli mať predpísanú efektívnosť a svietidlá nesmeli vyžarovať svetlo do horného polpriestoru. Ako dodal, rozhodnutie, či zvoliť LED svietidlá alebo klasické vysokotlakové sodíkové výbojky bolo na starostoch. LED technológie si vybralo okrem Malinova aj ďalších 5 z úspešných obcí.

LED svietidlá sú v prípade použitia vo verejnom osvetlení novinkou nielen na Slovensku. V zahraničí ich inštaláciu v uliciach podporujú aj samotní výrobcovia, ktorí tak testujú ich využitie v praxi. Všeobecne platí, že pri použití LED technológií je vstupná investícia niekoľkonásobne vyššia ako pri vysokotlakových sodíkových výbojkách, pričom životnosť svietidiel deklarovaná výrobcami LED zvyčajne presahuje 20 rokov. Pri opotrebovaní je však nutné vymeniť celé LED svietidlo, zatiaľ čo pri vysokotlakových sodíkových výbojkách stačí vymeniť len zdroj svetla.

V Malinove sa mohla nórska veľvyslankyňa Brit Løvseth (v strede) spolu s generálnym riaditeľom SIEA Martinom Vavřinkom sama presvedčiť o efektnosti použitia novej LED technológie pri svietiacom verejnom osvetlení. Nový systém môže podľa starostky Malinova Evy Godovej (vľavo) zabezpečiť vyše 50 percentnú úsporu energie.

Ulice Zelenča, na ktorých bolo rekonštruované osvetlenie aj vďaka Nórskym grantom, starostka Daniela Mizerová (druhá zľava) ukázala okrem veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva Brit Løvseth (v strede), aj riaditeľke Odboru riadenia a implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu z Úradu vlády SR Martine Szabóovej, generálnemu riaditeľovi SIEA Martinovi Vavřinkovi a riaditeľovi odboru ostatných podporných programov SIEA Petrovi Kovářovi.


Pre veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva Brit Løvseth bola návšteva dvoch podporených obcí poslednou a zároveň prvou. Ako vysvetlila, o pár dní končí svoju päťročnú diplomatickú misiu na Slovensku a po prvý raz si mohla pozrieť projekty podporené Nórskom v rámci blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia, ktoré administrovala SIEA, konkrétne odbor ostatných podporných programov pod vedením Petra Kovářa (na fotografii).