Vzorová úloha budov verejných subjektov podľa návrhu revízie smernice o energetickej efektívnosti

Budovy vo vlastníctve verejných subjektov predstavujú značný podiel z fondu budov a verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. Sektor budov má mimoriadny potenciál na úspory energie, keďže až 75% fondu budov únie má nízku energetickú hospodárnosť. V celom verejnom sektore stále existuje potenciál na nákladovo efektívne úspory pri obnove aj energetickom manažérstve existujúcich budov. Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru obnovy budov, ktoré na území členského štátu vlastnia verejné subjekty s cieľom zlepšiť ich energetickú hospodárnosť.

V článku je špecifikovaná vzorová úloha budov verejných subjektov podľa návrhu revízie smernice o energetickej efektívnosti.

Vzorová úloha budov verejných subjektov podľa návrhu revízie smernice o energetickej efektívnosti