589-2019-1040-BA

Dátum vystavenia 13.11.2019
Číslo 589-2019-1040-BA
Predmet podujatie
Názov a sídlo dodávateľa MERTEL RG Slovenská republika s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO 35967412
Suma v EUR bez DPH 12 079,12 €
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní organizačno-technického zabezpečenia Aktivity "S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež"" č. 46/2019/OMČ"
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., Generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok