492-2018-1055-BA

Dátum vystavenia 02.10.2018
Číslo 492-2018-1055-BA
Predmet prenájom priestorov
Názov a sídlo dodávateľa Centrum vedecko - technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, IČO 00 151 882
Suma v EUR bez DPH 2 416,67 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok