397-2017-46-BA

Číslo objednávky 397-2017-46-BA
Popis objednaného plnenia stravné lístky
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 3 180,00 €
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda Z201645199_Z
Dátum vyhotovenia 20.09.2017
Identifikačné údaje dodávateľa DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Soňa Minarovičová, poverená riadením sekcie ekonomickej
Späť na celý zoznam objednávok