202-2019-1040-BA

Dátum vystavenia 29.04.2019
Číslo 202-2019-1040-BA
Predmet Servis SMV
Názov a sídlo dodávateľa FINAL - CD Bratislava s.r.o., Škultétycho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava, IČO 45 960 470
Suma v EUR bez DPH 186,54 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok