197-2021-1040-BA

Číslo objednávky 197-2021-1040-BA
Popis objednaného plnenia zabezpečenie desiatich podujatí "S kamarátkou energiou"
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 38 730,00 € s DPH
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní organizačno-technického zabezpečenia Aktivity "S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež" č. 46/2019/OMČ a Dodatku č.1
Dátum vyhotovenia 08.07.2021
Identifikačné údaje dodávateľa MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o., Skalná 11, 811 08 Bratislava, IČO: 35 967 412
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ
Späť na celý zoznam objednávok