028-2019-1440-KE

Dátum vystavenia 14.06.2019
Číslo 028-2019-1440-KE
Predmet Laboratórne rozbory paliva
Názov a sídlo dodávateľa EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17/2763, 040 12 Košice, IČO 31 684 165
Suma v EUR bez DPH 171,71 €
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda 21/2018/SEČ
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok