Aktuálne o zmenách pri podnikaní v energetike

 

Zlepšenie trhového prostredia v energetike a zvýšenie práv spotrebiteľov sú dvomi hlavnými témami, o ktorých diskutovali od 29. do 30. októbra 2012 odborníci a podnikatelia na konferencii Vnútorný trh s energiou na Slovensku po novom v Starom Smokovci.

 Podujatie, nad ktorým prevzal záštitu minister hospodárstva Tomáš Malatinský, zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví necelé dva mesiace po nadobudnutí účinnosti nových zákonov o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach. Oba právne predpisy zavŕšili transpozíciu tretieho liberalizačného energetického balíčka, čím si Slovenská republika splnila povinnosť voči  Európskej únii. „Pri ich príprave boli  najvyššou prioritou riešenia v prospech hospodárskych záujmov Slovenska, koncového odberateľa energie, predovšetkým ochrany zraniteľných odberateľov a boja proti energetickej chudobe,“ uviedol na konferencii zástupca ministerstva hospodárstva Milan Dubnička.

 

siea_konf_okober2012_2.jpgsiea_konf_okober2012_1.jpgsiea_konf_okober2012_12.jpgsiea_konf_okober2012_24.jpgsiea_konf_okober2012_22.jpgsiea_konf_okober2012_4.jpgsiea_konf_okober2012_5.jpgSIEA_oktober_urso_27.jpg  siea_konf_okober2012_17.jpgsiea_konf_okober2012_19.jpgsiea_konf_okober2012_20.jpgsiea_konf_okober2012_21.jpg

Zákonmi bol upravený právny rámec podnikania v energetike, vrátane stanovenia pravidiel pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom. Vyše 200 účastníkov privítalo možnosť položiť v panelovej diskusii otázky priamo odborníkom, ktorí sa podieľali na návrhoch týchto predpisov. Viacerí sa zhodli v tom, že ani v čase liberalizácie sa energetika nezaobíde bez regulácie, ktorá by mala slúžiť na presadzovanie energetickej politiky. Nepreberali sa len témy z elektroenergetiky a plynárenstva, ktorými sa zaoberá zákon o energetike, ale mnohé z otázok sa týkali aj regulácie v tepelnej energetike.

Stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktoré poskytuje SIEA v centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach vďaka prostriedkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Konferencia je počas trvania projektu už desiatym veľkým podujatím, na ktorom mala laická i odborná verejnosť možnosť získať užitočné informácie o energetickej legislatíve a jej uplatnení v praxi. „Mesačne sa na nás obracajú stovky individuálnych záujemcov o konzultácie a pomoc, preto sa snažíme program konferencií zamerať na aktuálne témy, v ktorých sa potrebujú zorientovať malí i veľkí podnikatelia, zástupcovia verejnej správy i majitelia rodinných a bytových domov,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Ako dodala, už začiatkom decembra pripravuje SIEA konferenciu venovanú najnovším zmenám v oblasti energetickej hospodárnosti budov.


Panelová diskusia

SIEA_konferencia_energetikaSmokovec_diskusia_2012_.jpgsiea_konf_okober2012_25.jpgsiea_konf_okober2012_10.jpgsiea_konf_okober2012_13.jpgsiea_konf_okober2012_14.jpgsiea_konf_okober2012_15.jpgsiea_konf_okober2012_18.jpgsiea_konf_okober2012_23.jpg

 

Prezentácie

Liberalizácia na vnútornom trhu s energiou, zákon o energetike – súvislosti a dopady – Milan Dubnička, 
Ministerstvo hospodárstva SR

Zákon o energetike – elektroenergetikaMartin Sliva, Ministerstvo hospodárstva SR

Zákon o energetike – plynárenstvo – Ľubomír Čačaný, Ministerstvo hospodárstva SR

Zákon o regulácii sieťových odvetví – Mária Marková, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Štandardy kvality v energetike – doterajšie skúsenosti a nové predpisy – Rudolf Zábojník, Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví

Cenotvorba pre OZE – Ladislav Krško, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

 

Práva a povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy z pohľadu praxe – František Pecho, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Úloha organizátora krátkodobého trhu s elektrinou – Michal Cabala, OKTE, a.s.

Nové trendy v preprave plynu v strednej a východnej Európe – Michal Ľalík, eustream, a.s.

Dispečerské riadenie distribučnej sieteAndrej Špano, SPP – distribúcia, a.s.

Prehľad vykonávacích predpisov k zákonu o energetike – Martin Sliva, Ľubomír Ćačaný, Ministerstvo hospodárstva SR

Odborná spôsobilosť na podnikanie v energetike – Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná
a energetická agentúra

 

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU , ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.