526-2022-1060-BA

Číslo objednávky 526-2022-1060-BA
Popis objednaného plnenia prekládka internetového pripojenia
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 5 061,60 € s DPH
Dátum vyhotovenia 08.12.2022
Identifikačné údaje dodávateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ
Späť na celý zoznam objednávok