418-2020-1240-BA

Číslo objednávky 418-2020-1240-BA
Popis objednaného plnenia poskytovanie služieb súvisiacich s poskytnutím práv na užívanie elektronického nástroja na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní a certifikované elektronické aukcie
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 3 484,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 26.11.2020
Identifikačné údaje dodávateľa eBIZ Consulting s. r. o., Lehotského 1, 811 06 Bratislava 1, IČO: 47151528
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ
Späť na celý zoznam objednávok