346-2019-1220-BA

Dátum vystavenia 18.07.2019
Číslo 346-2019-1220-BA
Predmet Oprava výťahu
Názov a sídlo dodávateľa Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO 31 402 828
Suma v EUR bez DPH 1 800,00 €
Zodpovedná osoba a funkcia Mgr. Lýdia Smilková, riaditeľka KGR
Späť na celý zoznam objednávok