279-2019-1060-BA

Dátum vystavenia 10.06.2019
Číslo 279-2019-1060-BA
Predmet Nákup licencií
Názov a sídlo dodávateľa MICORCOMP - Computersystém s.r.o., Kupeckého 9, 949 01 Nitra, IČo 31 410 952
Suma v EUR bez DPH 6 500,00 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok