214-2019-1480-BA

Dátum vystavenia 03.05.2019
Číslo 214-2019-1480-BA
Predmet Nákup dataprojektora
Názov a sídlo dodávateľa ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO 36 277 151
Suma v EUR bez DPH 451,67 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok