130-2019-1040-BA

Číslo objednávky 130-2019-1040-BA
Popis objednaného plnenia Prenájom prezentačnej plochy
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 3 492,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 26.03.2019
Identifikačné údaje dodávateľa Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova ulica č. 15, 815 94 Bratislava
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok