022-2019-1430-BB

Dátum vystavenia 06.05.2019
Číslo 022-2019-1430-BB
Predmet Oprava a kalibrácia analyzátora
Názov a sídlo dodávateľa K-TEST, s.r.o., Letná 40, 042 60 Košice, IČO 31 733 671
Suma v EUR bez DPH 118,10 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok