018-2020-1010-BA

Dátum vystavenia 10.01.2020
Číslo 018-2020-1010-BA
Predmet dodanie periodickej tlače
Názov a sídlo dodávateľa MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, A.S., Stará Vajnorská 9, P.O.BOX 21, 831 04 Bratislava, IČO 35792281
Suma v EUR bez DPH 1 039,80 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., Generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok