011-2020-1440-KE

Číslo objednávky 011-2020-1440-KE
Popis objednaného plnenia laboratórne rozbory paliva
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 648,00 € s DPH
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní služieb Číslo zmluvy: 28/2020/SEČ
Dátum vyhotovenia 02.04.2020
Identifikačné údaje dodávateľa EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, IČO: 31 684 165
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok