Ako zadávať údaje do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti


O tom, prečo, ako a v akom rozsahu majú obce zadávať údaje do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti sa hovorilo počas informačných stretnutí, ktoré pripravila koncom februára 2014 Slovenská inovačná a energetická agentúra. K dispozícii sú prezentácie zo stretnutí i najčastejšie otázky súvisiace s monitorovaním.

 


Vypĺňanie údajov do monitorovacieho systému možno konzultovať na uvedených telefónych číslach:
Prešovský kraj +421 917 925 708
Košický kraj +421 918 807 116
Bratislavský a Banskobystrický kraj +421 48 4142 625
Trenčiansky a Trnavský kraj +421 32 6420 981, 905 904 078
Nitriansky kraj +421 48 4714 605, 908 736 199
Žilinský kraj +421 48 4714 631

 

 

 

 

 

 

 

Otázky súvisiace s vypĺňaním údajov sa snažíme vybavovať priebežne, no vzhľadom na vysoký záujem o konzultácie Vás prosíme o trpezlivosť.

 

Prezentácie

Monitorovanie spotreby energie pre obce a VÚC, Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc.

Monitorovací systém energetickej efektívnosti, Mgr. Diana Kosová

Najčastejšie otázky
Ktoré konkrétne údaje obce do systému uvádzajú?

Do monitorovacieho systému efektívnosti sa zbierajú údaje o spotrebe energie na vykurovanie, prípravu teplej vody a prevádzku osvetlenia a elektrospotrebičov vo všetkých budovách obce. Patrí sem všetko, čo má štatút stavby, teda aj čističky odpadových vôd, prečerpávacie stanice, vodojemy. Okrem toho sa v monitorovacom systéme evidujú údaje o spotrebe palív v dopravných prostriedkoch obce. Okrem osobných a nákladných áut sú to aj napríklad aj kosačky, krovinorezy, pluhy a iné zariadenia, ktoré spotrebúvajú pohonné hmoty. Do monitorovacieho systému je tiež potrebné zasielať aj údaje o spotrebe elektriny na verejné osvetlenie, lyžiarske vleky alebo iné zariadenia v majetku obcí.

Majú obce uvádzať aj údaje za organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti?

Do systému sa zbierajú údaje o spotrebe všetkých komerčne dostupných foriem energie, akými sú napríklad elektrina, plyn, teplo, ale aj pohonné hmoty či iné. Zbierajú iba tie údaje, za ktoré obec alebo vyšší územný celok platí faktúry pod svojím IČO. Organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu, povinnosť zasielať údaje do monitorovacieho systému nemajú definovanú zákonom, a preto ich netreba oslovovať, ani uvádzať ich údaje do monitorovacieho systému.

Akým spôsobom môžu obce zasielať údaje?

Obciam sme odoslali informačný email so žiadosťou o zmenu kontaktných údajov v prípade, že sa líšia od adresy, na ktorú im prišiel informačný email. V období od 7. do 12. marca boli všetkým obciam odoslané prihlasovacie údaje do monitorovacieho systému na email, ktorý sami uviedli, alebo ten, na ktorý bola odoslaná žiadosť. Po prihlásení sa do monitorovacieho systému a povinnej zmene hesla môžu začať vypĺňať elektronické tabuľky, ktoré by im mali prácu uľahčiť. Napríklad prepočty jednotiek sú v nich priamo naprogramované.

S kým sa môžu obce pri vypĺňaní údajov poradiť?

Každá obec bude mať svojho konzultanta, na ktorého sa môže v prípade otázok obrátiť. V spodnej časti emailu s prístupovými údajmi je uvedené meno a telefónne číslo tohto pracovníka SIEA, ktorý bude konkrétnej obci k dispozícii. Bolo by vhodné, aby v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovali obce priamo tohto pracovníka.

Čo sa stane, ak si obce nesplnia túto povinnosť a údaje neodošlú?

Je aj v záujme obcí, aby údaje zaslali, pretože aj na základe nich sa budú dať lepšie pripraviť podporné mechanizmy, napríklad na obnovu budov. Za nesplnenie povinnosti nie je v zákone stanovená žiadna sankcia. Pre mnohé obce je to prvá príležitosť začať sledovať a vyhodnocovať  spotrebu energie. Viacerí zástupcovia  obcí, ktorí sa oboznámili s dôvodmi zadávania údajov do monitorovacieho systému, ocenili, že problematikou nákladov na energie a možných úspor sa začal niekto zaoberať systematicky. Ak by aj informácie nestihli z rôznych dôvodov zaslať do stanoveného termínu, môžu SIEA kontaktovať a údaje dodatočne doplniť.

 

 Semináre

monitorovanie_obce_28022014_1.jpgmonitorovanie_obce_28022014_6.jpgmonitorovanie_obce_28022014_5.jpgmonitorovanie_obce_28022014_3.jpg

monitorovanie_obce_28022014_4.jpgmonitorovanie_obce_28022014_2.jpgmonitorovanie_obce_27022014_TN01.jpgmonitorovanie_obce_27022014_TN02.jpg

Informačné podujatia sa uskutočnili v Trenčíne, v Banskej Bystrici, v Košiciach, voVeľkom Bieli a v Kysuckom Novom Meste. Stretnutí sa zúčastnilo viac ako 350 zástupcov obcí, miest a vyšších územných celkov. Okrem informácií o rozsahu a forme uvádzania údajov o spotrebe energie získali aj podrobný prehľad o legislatívnych predpisoch z oblasti energetiky, ktoré sa obcí priamo týkajú. Na podujatiach boli spomenuté aj aktuálne a pripravované podporné opatrenia, ktoré môžu obciam pomôcť znížiť spotrebu energie.

 

Podujatia sa konali v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.