Prezentácie zo seminárov S energiou efektívne v bytových domoch

Prednášky z prvej série seminárov S energiou efektívne v bytových domoch sprostredkovávame aj vo forme odborných článkov ďalším záujemcom o praktické informácie. Prezentácií sa v priebehu apríla až júna 2011 zúčastnilo takmer 200 zástupcov bytových domov.

Stretnutia expertov na obnovu bytových domov s predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov, zástupcami správcovských organizácií a bytových družstiev zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Užitočné informácie k aktuálnym témam mali možnosť získať zástupcovia bytových domov na seminároch v Košiciach, Poprade, Nitre, Trenčíne a ich okolí.

Počas prednášok ocenili účastníci odbornosť a objektívnosť expertov, ktorí sa podelili so svojimi skúsenosťami. Pozitívne komentovali prezentácie venované zatepľovaniu bytových domov a obnove plochých striech, ktoré obsahovali aj praktické rady, napríklad ako vyjednávať s dodávateľom, alebo ukážky zlých realizácií. Zaujala ich aj odborná prezentácia o vplyve zateplenia na už vyregulovanú tepelnú sústavu, ktorá je pre mnohé bytové domy aktuálna. Minimálne 25 účastníkov vyjadrilo záujem o využívanie solárnych kolektorov v bytových domoch.

Na záver seminárov sa uskutočnilo losovanie o zhotovenie termovíznych snímok pre bytový dom. Všetky štyri poukazy získali zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov. Odborníci zo SIEA navštívia s termovíznymi kamerami v zimných mesiacoch bytové domy na Hlinkovej ulici v Košiciach, na Ulici 29. augusta v Poprade, na Karpatskej ulici v Nitre a na Ulici A. Hlinku v Piešťanoch.

Keďže viacero účastníkov prejavilo záujem o ďalšie prednášky na odborné témy, SIEA plánuje pripraviť pokračovanie seminárov aj  v iných mestách.

Okrem prednášok zo seminárov S energiou efektívne v bytových domoch vo forme článkov i ppt. prezentácií sú k dispozícii aj ohlasy účastníkov a fotografie zo stretnutí.

Prezentácie:

Ing. Peter Mančík – Čo netreba podceniť pri revitalizácii bytových domov

– Ing. Jaroslav Varga, CSc. – Čo netreba podceniť pri revitalizácii bytového domu

– Ing. Peter Malych, PhD. – Ako sa vyhnúť chybám pri obnove plochých striech

– Ing. František Vranay, PhD. – Vplyv zateplenia domu na hydraulické vyregulovanie

– Ing. Juraj Šmelík – Vplyv zateplenia domu na hydraulické vyváženie

– Ing. Peter Štibraný a Ing. Renáta Rutšeková – Efektívne využívanie solárneho ohrevu vody v bytových domoch

– Ing. Ján Magyar – Projekt odborného energetického poradenstva Žiť energiou (.pdf)

Ohlasy na semináre
Trenčín

TN_DSCF0578.jpgTN_DSCF0605.jpgTN_DSCF0695.jpg

„Ďakujeme za odborné prednášky k témam, ku ktorým sa predsedovia SVB dostávajú len z druhej ruky od priateľov. Tieto semináre sú vždy inšpiratívne a poučné!“

„Prínosný seminár.“

„Seminár mal vysokú odbornú úroveň.“

Nitra

NR_DSCF0513.jpgNR_Peto_Stibrany.jpgNR_Vojtech_Strnisko.jpg

„Pokračovať v budúcnosti so seminármi.“

„Treba viac realizovaných príkladov – ich prezentácií.“

Poprad

PP_DSCF0818.jpgPP_DSCF0844.jpgPP_DSCF0924.jpg

„Odborná prednáška Ing. F. Vranaya bola síce pre laika trochu vyčerpávajúca, ale záver bol zrozumiteľný. Chápem, že vyčarpávajúce informácie bolo treba práve preto, aby bol záver zrozumiteľný.“

KE_DSCF0651.jpgKE_DSCF0757.jpgKE_DSCF0799.jpg

„Získala som dôležité vedomosti o obnove a zatepľovaní domu, ktoré momentálne realizujeme. Kladne hodnotím celkové poradenstvo a dodané materiály.“
„Pravidelne sa zúčastňujem podobných seminárov. Doteraz najlepšia a najvyššia úroveň.“