Prezentácia zo seminárov o príspevkoch na nákup inovatívnych technológií, ktoré umožnia vytvoriť nové pracovné miesta


Záujemcovia o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov určený na nákup nových inovatívnych technológií, ktoré  umožnia vytvoriť pracovné miesta pre mladých ľudí, sa mohli zúčastniť štyroch bezplatných seminárov v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a Bratislave. Výzva KaHR-111DM-1301 je určená pre podnikateľov.

 

Semináre pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá predmetnú výzvu administruje. Na stretnutiach odzneli informácie súvisiace so správnym vypĺňaním požadovaných príloh i upozornenia na vyvarovanie sa niektorých chýb. No najviac otázok sa týkalo povinnosti zamestnať mladých ľudí od 15 do 29 rokov.

 

Bezplatné semináre SIEA pripravila v spolupráci s Košickým, Trenčianskym a Banskobystrickým samosprávnym krajom. Celkovo sa seminárov zúčastnilo vyše 140 potenciálnych záujemcov o príspevky zo štrukturálnych fondov.

 

Na projekty v rámci výzvy KaHR-111DM-1301, ktorá bola vyhlásená 22. februára 2013, je vyčlenených 40 000 000 EUR.

 

Žiadosti o príspevok môžu podnikatelia predkladať do 10. júna 2013

    

001-1024x768-.jpg102-1024x768-.jpg129-1024x768--1.jpg074-1024x768-.jpg

Podrobnejšie informácie k Výzve KaHR-111DM-1301