Konzultačné centrá SIEA možno kontaktovať telefonicky a e-mailom

Slovenská inovačná a energetická agentúra obmedzila osobné konzultácie v konzultačných a poradenských centrách, ktoré spravuje. Centrá sú pre verejnosť uzatvorené, naďalej však vybavujú požiadavky klientov telefonicky, elektronicky a dokumenty doručené poštou.

V súvislosti s aktuálnymi protipandemickými opatreniami sú do odvolania pre verejnosť uzatvorené centrá národných projektov Žiť energiou, Zelená domácnostiam II, Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu a Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky.

SIEA obmedzila klientom osobný kontakt aj v rámci ďalších agentúrnych činností. Naďalej je možné kontaktovať zamestnancov elektronicky alebo telefonicky. Pri doručovaní dokumentov na regionálne pracoviská sa odporúča využívať zasielanie dokumentov elektronicky, prípadne cez e-schránku alebo prostredníctvom poštových služieb. Ak je v odôvodnených prípadoch potrebné osobné doručenie, je nutné zamestnancov SIEA vopred kontaktovať telefonicky.

V súvislosti s pandemickou situáciou sú od 25. 11. 2021 do odvolania zmenené úradné hodiny v podateľni SIEA v sídle na Bajkalskej ulici 27 v Bratislave. Osobne je v tomto období možné pri dodržaní protipandemických opatrení podávať zásielky v pracovných dňoch od 9,00 do 12,00 hod.