Zoznam schválených projektov rekonštrukcie verejného osvetlenia

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila zoznam 201 slovenských miest a obcí, ktoré si budú môcť v nasledujúcich rokoch zásadne zrekonštruovať verejné osvetlenie vďaka 36,4 miliónom € zo štrukturálnych fondov.Záujem o rekonštrukciu verejného osvetlenia v druhej výzve prejavilo až 560 obcí. Celkom žiadali približne 100 miliónov € ako nenávratný finančný príspevok. Z pôvodne vyčlenenej sumy 17,6 milióna € však bolo možné podporiť len 100 projektov. Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) sa preto snažilo prostriedky určené na rekonštrukciu verejného osvetlenia navýšiť. Po rokovaniach s Európskou komisiou definítívne schválilo navýšenie alokácie až do výšky 36,4 mil.€. Zoznam úspešných žiadateľov je zverejnený na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá ako príspevková organizácia MH SR výzvu určenú pre obce administruje.

 

Obce teraz čaká podpis zmluvy  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a predloženie dokumentácie k overeniu postupov verejného obstarávania. Práve k tejto téme SIEA pripravuje osobitný seminár pre obce.

 

„V mnohých prípadoch z predchádzajúcej výzvy sa obciam, ktoré realizovali obstarávanie od apríla 2011 a museli zverejniť výzvy na dodávateľov aj vo Vestníku verejného obstarávania podarilo znížiť pôvodné rozpočty aj o polovicu. Chceme urobiť všetko potrebné pre to, aby boli aj nové vybrané projekty investične primerane náročné a dôsledne zrealizované,” uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

 

Zo skúseností z predchádzajúcej výzvy vyplýva, že implementáciu projektov najlepšie zvládli tie obce, pri ktorých mali ich realizáciu pod kontrolou priamo samotní predstavitelia samosprávy a dôsledne sa implementáciou pravidelne zaoberali. SIEA preto pre primátorov a starostov pripravuje sériu odporúčaní pre bezproblémovú implementáciu projektov. Zástupcovia miest a obcí budú môcť zároveň technické detaily projektov bezplatne konzultovať s energetickými expertmi SIEA v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.